O nás

Média pro lidi je projekt, který pomáhá lidem a organizacím lépe se prosadit. Vznikl z předpokladu, že každý člověk má potenciál najít silný příběh, který může představit druhým. Tužka, kamera, web, fotoaparát, práce v komunitě a podpora individuality jsou jednoduchými nástroji sloužícími k rozvoji osobnosti a lepší reflexi sebe i okolí. Jsou to nástroje, které pomáhají i nezaměstnaným. 

Právě nezaměstnaným nebo lidem ohroženým nezaměstnaností dáváme  v projektu prostor využít kreativně a prospěšně svůj čas, aktivně se zapojit do společenského života, posílit sebedůvěru, nahlédnout pod novinářskou pokličku, pomáhat neziskovým organizacím a samostatně tvořit.

Cílem projektu není udělat z účastníků pravé žurnalisty. Jeho autorům jde o to, aby si účastník uvědomil svou užitečnost, posílil svou sebedůvěru a stal se inspirující osobou pro druhé. Člověk zapojený do „Media pro lidi“ poznává nové lidi, tvoří příběhy o sobě, o druhých, pro druhé, uvědomuje si své schopnosti a používá je v praxi. Stává se inspirující osobností.

KREATIVITA
Projekt Backpack Journalism je kreativní už ve své podstatě – využívá jednoduchých nástrojů k probuzení skrytého talentu, který, jak věříme, dřímá v každém z nás. Pomocí tužky, kamery, webu a fotoaparátu nacházíme kreativitu v druhých. Umožňujeme jim nejen rozvíjet tento talent, ale také projevit vlastní názor a stát se aktivními občany.

KOMUNITA
Komunitu chápeme hned ve třech rovinách. Jednak je to vztah mezi účastníky, který si vybudují v průběhu řešení zadaných úkolů a při vzájemné spolupráci. Nedílnou součást komunity tvoří také samotní lektoři a kouči, kteří dodávají účastníkům potřebné znalosti, dovednosti a hlavně motivaci a sebevědomí. A v neposlední řadě jsou do komunity zapojeny také neziskové organizace, které v rámci praktické stáže nabízí nezaměstnaným prostor pro reflexi a umožňují tak rozvoj nejen svých PR aktivit, ale také, a to hlavně, seberozvoj svých stážistů.

PODPORA
Nedílnou součástí rozvoje osobních kompetencí a dovedností je individuální koučování. V našem pojetí je podpora chápána jako dlouhodobá činnost směřující k motivaci nezaměstnaných dále na sobě pracovat a rozvíjet dovednosti, které v sobě v průběhu školení a stáže objeví.

AKTIVIZACE
Je to stěžejní cíl projektu. Chápeme ji jako impuls a inspiraci k dalšímu seberozvoji. Aktivizace směřuje k tomu nejpodstatnějšímu záměru, kterého chceme naším projektem dosáhnout, a to je posílit sebevědomí jeho účastníků a pomoci jim uvědomit si vlastní cenu na trhu práce.

Leták Media pro lidi

Dokument: Metodika „BACKPACK JOURNALISM“ jako nástroj při hledání uplatnění na trhu práce

Projekt „Tvorba a pilotní ověření inovativní metodiky: backpack journalism“, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.00146 je financován z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Příjemcem dotace je vzdělávací společnost REKVAL, s.r.o.

Horizontalni_barva