Kontakt

Realizační tým:

Jarka

Ing. Jarmila Kolatová – manažerka projektu REKVAL, rekval@rekval.cz

2623_1072894315480_6059306_n

Bc. Lucie Máchová – metodik REKVAL, machova@rekval.cz

325039_2181819663051_144790042_o
Mgr. Magdalena Čapková – koordinátor REKVAL, capkova@rekval.cz

Bára
MUDr. Barbora Bláhová – metodik Petrklíč help, o.s., barbora.blahova@gmail.com

Bez názvu
Bc. Anna Jedzoková – koordinátor Petrklíč help, o.s., anna.jedzokova@gmail.com

Petr
MgA. Petr Kantor – statutární zástupce organizace Petrklíč help, o.s., konektor, pedagog, lektor, kouč.

 

Zahraniční experti:

simci
Simona Osterc - expertka ze Slovinska

natasha
Natasja Petersenexpertka z Velké Británie

Dan
Dan Cissokho
– expert z Velké Británie

 

Zapojené organizace:

REKVAL, s.r.o. 

logo REKVAL

 

 

Adresa: 28. října 150/2663, 702 00 Ostrava
Tel.  597 577 750
Mob.:  739 227 247
rekval@rekval.cz
www.rekval.cz

PETRKLÍČ HELP, o.s. – dáváme prostor kreativitě

PETRKLIC HELP LOGO

Adresa: Hrabinská 33, 737 01 Český Těšín
Tel. +420 777 021 478
info@petrklichelp.cz
www.petrklichelp.cz

PETERBOROUGH AFRICAN COMMUNITY ORGANISATION – PACO

PACO Logo

 

 

 

 

Dan Cissokho
info@pacouk.org
www. pacouk.org

SOCIALNA AKADEMIJA 

Akademija
Matej Cepin
info@ socialna-akademija.si
www.socialna-akademija.si

EDITACE WEBU mediaprolidi.cz

tiskov‡ agentura.indd

 

mediaprolidi@seznam.cz
www.mta-press.cz